JUKOLAN JUOKSUTAPAHTUMA – JUKOLAS LÖPEVENEMANG

Näyttökuva 2013-09-15 kohteessa 0.26.53

 

 

 

 

 

 

 

Asevelikylän ja Purolan lapsille                                                För barnen i Vapenbrödrabyn och Bobäck

Edvininpolulla sunnuntaina                                                Vid Edvinstigen söndagen den 
          23.9. klo 10:00                                                                              23.9. kl. 10:00                                                        

Ilmoittautuminen alkaa klo 09:30                                    Anmälningen  börjar kl. 09:30

Sarjat tytöille ja pojille                                                                     Klasser för flickor och pojkar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vuotiaat                                       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 år

Kaikille palkinto ja mehu                                                  Pris och saft för alla
TERVETULOA!                                                                      VÄLKOMMEN!
 Säävaraus                                                                                       Väderreservation

Järjestää: Jukolan Rakentajat – Jukolas Byggare r.y.
Palkinnot: Järjestäjä  yhdessä Purolan kyläyhdistyksen kanssa

Organiseras av: Jukolan Rakentajat – Jukolas Byggare r.y.
Priserna : Organisatör tillsammans med Bobäcks byaförening

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment