Matka Keskisen Kyläkauppaan 30.6.2018

Bussimatka Veljekset Keskisen kyläkauppaan Tuuriin lauantaina 30.6.2018

Yhdistys maksaa jäsenilleen ja heidän perheilleen bussin kulut. Jokainen osallistuja maksaa itse muut kustannuksensa. Vastaavasti muille bussin kulut ovat 10€, joka peritään ennen  ennen matkaan lähtemistä.

Lähtö on Asevelikylästä osoitteesta Aleksis Kiventie 54 klo 10:00.
Paluumatkalle Keskisen kyläkaupalta osoitteeseen Aleksis Kiventie 54 lähdemme klo 16:30.

Miljoona Tivoli on avoinna klo 12- 18 ja kaikki Tivoli Sariolan laitteet ovat alle 13-vuotiaiden käytössä ilmaiseksi. Alueelle pääsy on vapaa.

Katso myös Miljoona Tivoli 2018
Kohdepaikassa matkalle osallistujat ovat sopimuksen mukaan omalla vastuullaan.
Ilmoittautumiset osallistujista 20.6.2018 mennessä:
Anja Paksu p. 040 523 9466 (iltaisin)        tai      anja.paksu@netikka.fi

Matkan toteutuminen riippuu mukaan ilmoittautuneiden määrästä.

Bussresa till Veljekset Keskinens bybutik i Tuuri lördag 30.6.2018

Invånarföreningen betalar kostnaderna för busstransporten för föreningens medlemmar och deras familjer. Deltagarna betalar själva övriga kostnader som uppstår under resan. För icke-medlemmar debiteras en avgift på 10€ som samlas in före avfärden.

Avfärden sker från Aleksis Kivivägen 54 i Vapenbrödrabyn kl. 10.00. Hemfärden från Keskinens bybutik sker kl. 16.30 med slutmålet Aleksis Kivivägen 54.

Miljoona Tivoli är öppet kl. 12-18 och alla attraktioner vid Tivoli Sariola är gratis för under 13-åringar. Fritt inträde till området.

Kolla även Miljoona Tivoli 2018

 

Alla som deltar i resan ansvarar för sig själv och sina handlingar framme vid resmålet.

Anmälningar senast 20.6.2018 till:

Anja Paksu tfn. 040 523 9466 (kvällstid) eller anja.paksu@netikka.fi

 

Resans förverkligande är beroende av antalet anmälda deltagare.

Comments are closed.