Tenniskenttä/Tennisplan

Asevelikylän tenniskenttä on nyt toiminnassa. Tämän vuoden kausimaksu on 40 euroa, myöhäisestä keväästä johtuen. Tiedustelut ja vuokraus Anja puh 040-5239466.

Tennisplanen i Vapenbrödrabyn är nu tillgänglig för användning. Detta år är säsongsavgiften 40 euro som en följd av den sena våren. Förfrågningar och uthyrning Anja tfn 040-5239466.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment