Tenniskenttä/Tennisplan

Asevelikylän tenniskentän käyttöönotto viivästynyt myöhäisen kevään vuoksi. Heti kun sää sallii kentällä voi alkaa pelaamaan. Kentän vuokraus- ja lisätiedot Anja puh 040- 5239466.

Ibruktagandet av Vapenbrödrabyns tennisplan har fördröjts som en följd av den sena våren. Man kan börja använda tennisplanen genast då vädret tillåter. Info kring tennisplanens uthyrning och övrig info fås av Anja tfn 040- 5239466.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment